Řešení reklamací

Ve společnosti Vivovita d.o.o. uděláme vše pro to, abychom případné nejasnosti nebo stížnosti vyřešili co nejdříve, přičemž respektujeme zákon (zákon na ochranu spotřebitele) a budeme se snažit najít pro vás to nejlepší řešení nebo odpověď na váš dotaz.

V případě nejasností, stížností nebo dotazů jsme vám k dispozici na adrese:

Adresa společnosti pro vrácení zboží:
GLS D59 – VIVOVITA d.o.o. (VIVOZEBRA)
Dolany u Červených Peček 73
28002 Kolín
E-mail: [email protected]

V případě poškození obalu nebo produktu nás prosím informujte písemně na náš e-mail [email protected]

VRÁCENÍ A VÝMĚNA PRODUKTŮ
V případě smluv uzavřených online nebo mimo provozovnu má kupující právo informovat společnost do čtrnácti dnů o odstoupení od smlouvy, aniž by musel uvést důvod svého rozhodnutí. Má se za to, že kupující společnost včas informoval o vrácení, že zásilka byla doručena a vrácené výrobky musí být nepoškozené a v nezměněném množství, pokud zboží není zničeno, poškozeno, nefunkční, ztraceno nebo jeho množství je nižší, aniž by to byla chyba kupujícího. Pokud se smluvní strany (společnost a kupující) nedohodnou jinak, nemá kupující právo odstoupit od smlouvy u zakoupené kosmetiky, kterou již používal, protože u otevřených a použitých kosmetických výrobků není, vzhledem k jejich povaze, nárok na vrácení peněz . Informujeme všechny zákazníky, že otevřené kosmetické výrobky, které již nejsou v originálním balení, byly použity a ze kterých byly odstraněny bezpečnostní a ochranné vrstvy, nebudou z hygienických a zdravotních důvodů vyměněny a nebudou vráceny peníze (pokud to nebylo předem dohodnuto se společností).
Pokud spotřebitel odstoupil od smlouvy včas, musí mu společnost vrátit peníze nejpozději do 14 dnů od obdržení vráceného produktu. V případě, že k odstoupení došlo před dodáním produktu a kupující za produkt zaplatil předem, je společnost povinna vrátit kupní cenu do 14 dnů od obdržení odstoupení od smlouvy. Jediné náklady, které kupující v souvislosti s odstoupením od smlouvy nese, jsou přímé náklady na vrácení zboží. Zdroj: Zákon o ochraně spotřebitele, oficiální úplné znění, ZVPot-UPB2 (Úřední věstník Slovinské republiky, č. 98/2004, 126/2007

Mimosoudní řešení sporů a jiné opravné prostředky Prodejce se snaží, jak je to jen možné, řešit spory smírně, ale pokud to možné není, bude tyto spory řešit příslušný soud v Lublani. Společnost Vivovita d.o.o. neuznává v souladu s právními normami žádné subjekty provádějící mimosoudní řešení spotřebitelských sporů jako způsobilé k řešení těchto sporů, které by mohl spotřebitel zahájit v souladu s platnými zákony o mimosoudním řešení

spotřebitelských sporů. Zákon o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (Úřední věstník Slovinské republiky, č. 81/2015) vstoupil v platnost dne 14. listopadu 2015. Online platforma pro řešení sporu je k dispozici na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/

Uvedené nařízení vychází ze zákona o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, nařízení (EU) č. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 524/2013 o online řešení spotřebitelských sporů, kterým se mění nařízení (ES) č. 2016/2004 a směrnice 2009/22 / ES.

Kliknutím na tlačítko „Objednat“ potvrzujete, že jste obeznámeni s kompletními prodejními a platebními podmínkami společnosti Vivovita d.o.o. a že vám byly výslovně připomenuty.