OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ (GDPR)

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje (jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, produkt objednaný zákazníkem) zpracovává společnost (správce) Vivovita d.o.o., Pot heroja Trtnika 27, Ljubljana-Dobrunje SI, pouze pro následující účely:

– vedení záznamů o zákaznících, které jsou zveřejněny na webových
stránkách Vivovita d.o.o. – spinlama.com/cz
– zasílání emailů (novinky) s upozorněním na nové produkty na spinlama.com/cz
– získání přehledu o odeslaných e-mailech, které adresát otevřel nebo
neotevřel, které odkazy otevřel nebo na které klikl (jaký obsah si přečetl
nebo prohlížel), jak dlouho si jednotlivé obsahy četl nebo prohlížel;
– rozdělení adresátů na základě skutečností z předchozího odstavce a dále
posílání přizpůsobených (individualizovaných) emailů (to znamená, že
různí jednotlivci mohou dostávat emaily s různým obsahem), aby lépe
(relevantněji) informovali jednotlivce a dosáhli vyšší míry odezvy na
odeslané emaily;
– pro účely analýzy pohybu uživatele na internetové stránce: odkud se tam
dostal (zdroj provozu), sledování pohybu na internetové stránce, které
stránky uživatel navštívil, jaký obsah stáhl nebo zobrazil.

Veškeré analýzy a správa dat jsou pouze pro soukromé záznamy společnosti
Vivovita d.o.o.

Ochrana osobních údajů
Společnost Vivovita d.o.o. funguje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (ZVOP-1, Úřední věstník Slovinské republiky, č. 94/2007) a s obecným nařízením EU o ochraně údajů (nařízení (EU) 2016/679) a fyzická osoba, které poskytujeme následující práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:
Právo kdykoli požadovat od společnosti Vivovita d.o.o., jako správce osobních údajů, přístup k osobním údajům a následujícím informacím nebo záležitostem:
– účely zpracování,
– typy osobních údajů, uživatelé nebo kategorie uživatelů, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty,
– plánované období uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, kritéria použitá k určení tohoto období,
– existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování,
– důvody, jakož i význam a předpokládané důsledky takového zpracování
pro jednotlivce, bezplatná kopie osobních údajů ve formě určené jednotlivcem (pokud je žádost podána elektronickými komunikačními prostředky a nepožaduje-li to jinak, kopie se poskytne v elektronické podobě). Za další požadované kopie může provozovatel účtovat přiměřený poplatek s přihlédnutím k nákladům,
– oprava nepřesných osobních údajů,
– omezení zpracování, když jednotlivec zpochybňuje přesnost osobních
údajů, a to po dobu, která umožňuje správci ověřit přesnost osobních
údajů.
– Vymazání všech osobních údajů (právo být zapomenut), pokud jsou
splněny podmínky článku 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR), a to zejména v případě, že odvolám tento souhlas se
zpracováním osobních údajů.
– výtisk osobních údajů ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné
formě s právem předat tyto údaje jinému správci, aniž by mu původní
správce bránil.
– Ukončení používání osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně
profilování.
– že nepodléháte rozhodnutí založenému pouze na automatizovaném
zpracování, včetně profilování, které má ve vztahu k němu právní účinky
nebo je obdobným způsobem podstatně ovlivňuje, pokud jsou splněny
podmínky stanovené v článku 22 Obecného nařízení o ochraně údajů.
Právo podat stížnost na správce u komisaře pro informace, pokud má za to, že zpracování mých osobních údajů je v rozporu s Obecným nařízením o ochraně údajů.
Postup výkonu práv jednotlivce
Jsem si vědom/a, že všechny výše uvedené požadavky týkající se výkonu práv ve vztahu k osobním údajům lze zaslat písemně správci na e-mailovou adresu [email protected] Jsem si vědom/a, že pro potřeby spolehlivé identifikace v případě výkonu práv u osobních údajů může ode mě správce požadovat další informace a může odmítnout jednat, pouze pokud prokáže, že mě nemůže spolehlivě identifikovat. Jsem si vědom/a, že správce musí reagovat na mou žádost o uplatnění mých práv
ve vztahu k výše uvedeným osobním údajům bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Cookies
Naše internetová stránka používá soubory cookies, které umožňují návštěvníkovi
nebo uživateli prohlížet a používat naší internetovou stránku přizpůsobenou jeho
přáním. Cookie je malý textový soubor, který webový server ukládá na disk vašeho
počítače. Hlavním účelem souboru cookie je uložit vaše nastavení a další data do

vašeho počítače, abyste je již nemuseli zadávat při příští návštěvě naší internetové
stránky. Používání cookies je standardním postupem na většině internetových stránek. Výchozí nastavení prohlížeče umožňuje používání cookies. Pokud nesouhlasíte s jejich používáním, můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby bylo zakázáno přijímání cookies, ale to může omezit schopnost vaší komunikace s naší internetovou stránkou. I když přijmete soubory cookies, můžete je později odstranit pomocí nástrojů svého prohlížeče. Soubory cookies používáme výhradně za účelem lepšího zážitku pro každého jednotlivého návštěvníka nebo uživatele.
 
Naše internetová stránka také shromažďuje informace o vašem používání naší internetové stránky a online služeb. Například pomocí našeho nástroje pro analýzu stránek můžeme z vašeho prohlížeče načíst informace o tom, ze kterého webu jste přišli, který vyhledávač a klíčová slova jste použili k našemu nalezení, které stránky jste si prohlíželi na našem webu a jaké doplňky, jakou šířku a výšku používá váš prohlížeč. Kromě toho shromažďujeme obvyklé informace, které prohlížeč zasílá na každou internetovou stránku, kterou navštívíte, jako je vaše IP adresa, typ a jazyk prohlížeče, doba přístupu a adresy internetových stránek. Všechny tyto informace jsou shromažďovány výhradně za účelem vedení statistik návštěvnosti naší internetové stránky.
 

 1. Nezbytné soubory cookies
  Tyto typy cookies umožňují použití základních komponent pro správné fungování internetové stránky. Bez těchto cookies by služby, které chcete použít na tomto webu, nefungovaly správně (např. přihlášení, zabezpečení …).
 2. Cookies pro měření využívání stránky
  Tyto soubory cookies shromažďují údaje o tom, jak se návštěvníci nebo uživatelé chovají na webu, abychom mohli zlepšit zážitek z webu (např. které části webu navštěvují nejčastěji …). Tyto soubory cookies neshromažďují informace, které by mohly být použity k identifikaci návštěvníka nebo uživatele.
 3. Funkční cookies
  Tyto typy souborů cookies umožňují, aby si internetová stránka pamatovala některá z vašich nastavení a možností (uživatelské jméno, jazyk, region…) a poskytovala pokročilé personalizované funkce. Tyto typy souborů cookies vám umožňují sledovat vaše kampaně na internetové stránce.
 4. Reklamní nebo cílené cookies
  Tyto typy souborů cookies jsou nejčastěji používány reklamními agenturami a sociálními sítěmi (třetími stranami) za účelem zobrazování cílenějších reklam, omezení opakování reklam nebo měření účinnosti vašich kampaní. Tyto typy souborů cookies vám umožňují sledovat vaše online kampaně.

 
Výhody cookies
Při použití stejného zařízení a prohlížeče jsou soubory cookies nesmírně užitečné, protože si například mohou pamatovat vaše nastavení, pomáhají nám sledovat, jak používáte naše stránky a zvyšují relevantnost zobrazeného obsahu vašim zájmům a potřebám. Žádné z cookies, které používáme na našich internetových stránkách, neshromažďují informace, které by vás mohly osobně identifikovat. Níže je uvedena tabulka uvádějící hlavní soubory cookies používané na našich internetových stránkách s vysvětlením, k čemu slouží.
 
Název souboru cookie Účel Poskytovatel Doba trvání

_gat_gtag_UA_109782773_5 Statistiky návštěvnosti webových stránek spinlama.com/cz Trvání relace

PH_HPXY_CHECK Provoz internetové stránky spinlama.com/cz Trvání relace

_gid Statistiky návštěvnosti webových stránek Google Analytics Trvání relace

_ga Statistiky návštěvnosti webových stránek Google Analytics 2 roky

woocommerce_recently_viewed Provoz internetové stránky spinlama.com/cz Trvání relace

PHPSESSID Provoz internetové stránky spinlama.com/cz Trvání relace
 
Doba uložení souborů cookie
V závislosti na typu cookies. Platnost cookies relace vyprší, když zavřete internetový prohlížeč. Platnost trvalých cookies může vypršet až po několika měsících nebo dokonce několika letech.
 
Správa a mazání cookies
Používáním této internetové stránky souhlasíte s tím, že tato stránka nastavuje soubory cookies ve vašem počítači nebo mobilním zařízení.

Pokud chcete změnit způsob používání souborů cookies ve vašem prohlížeči, včetně jejich blokování nebo odstranění, můžete to provést odpovídající změnou nastavení
prohlížeče. Proces správy a mazání cookies se liší v závislosti na prohlížeči, který používáte. Chcete-li se dozvědět, jak to provést v konkrétním prohlížeči, můžete použít funkci nápovědy prohlížeče nebo navštívit stránku http://www.aboutcookies.org, která krok za krokem vysvětluje, jak spravovat nebo mazat soubory cookies ve většině prohlížečů.